.kielce.TK

Twoja domena regionalna:

Rejestruj domenę: kielce.tk

where (([PrimaryTrackingKey] = @4) and ([BloggerName] = @5)) @4=1,@5=N'Julie' Jeśli ktoś zmienił nazwę blogger blogu w tym samym czasie, ta aktualizacja zakończy się niepowodzeniem, a otrzymasz DbUpda...

public IEnumerable Validate(ValidationContext validationContext) { if (Title == BloggerName) { yield return new ValidationResult ("Blog Title cannot match Blogger Name", new[] { "Tit...