kielce.tk

Reklama

Najnowsze artykuły:

Przepis Kodeksu wykroczeń przewidujący karanie za umyślną, bez uzasadnionej przyczyny, odmowę świadczenia usług, jest niekonstytucyjny - orzekł w środę Trybunał Konstytucyjny. Wniosek do TK w tej ...

- Nie zgadzam się z tym, że politycy krytykują i stawiają różne nieprawdziwe tezy, ale jestem do tego przyzwyczajona. Natomiast jeśli mówi to najwyższy sędzia RP, (...) stawia tezy i ...

Julia Przyłębska jest oburzona słowami I prezes Sądu Najwyższego Małgorzaty Gersdorf o tym, że "Trybunał Konstytucyjny orzeka, jak władza sobie tego życzy". – To skandaliczne ...

Pytania prejudycjalne kierowane do Trybunału Sprawiedliwości UE przez poszczególne składy Sądu Najwyższego mogą doprowadzić do naruszenia kruchego status quo między TSUE a sądami konstytucyjnymi ...

Podpisanie ustawy przez głowę państwa to nie tylko ceremoniał – stwierdził Trybunał Konstytucyjny. Trybunał orzekł, że przepis, który wprowadza ułatwienia w dochodzeniu wierzytelności, jest niezgodny ...

Prezes Trybunału Konstytucyjnego Julia Przyłębska stwierdziła, że sędziowie TK intensywnie pracują, a ich wakacje będą bardzo krótkie. Jednocześnie skandalicznymi nazwała słowa prezes Sądu Najwyższego ...

- Przepis nieokreślający maksymalnego łącznego czasu stosowania tymczasowego aresztu po wyroku sądu pierwszej instancji jest zgodny z konstytucją - orzekł Trybunał Konstytucyjny. ...

Pierwsza prezes Sądu Najwyższego Małgorzata Gersdorf skierowała prośbę do rzecznika Praw Obywatelskich o podjęcie działań prowadzących do umorzenia postępowania przed TK ws. pytań ...

Trybunał Konstytucyjny nie zgodził się z zastrzeżeniami rzecznika praw obywatelskich dotyczącymi tymczasowego aresztowania. Według RPO potrzebna jest zmiana przepisów tak, by nie ...

Od 1 kwietnia br. operacje usunięcia zaćmy, świadczenia kosztochłonnej diagnostyki - tomografii komputerowej (TK) i rezonansu magnetycznego (RM) są finansowane przez NFZ bezlimitowo, zgodnie z ...

Stałe Prezydium Forum Współpracy Sędziów przyjęło uchwałę, w której wyraża zaniepokojenie doniesieniami mediów o tym, że dochodzi do prywatnych spotkań prezes TK Julii Przyłębskiej ...

Prezes Trybunału Konstytucyjnego Julia Przyłębska została zapytana o to, kiedy TK zajmie się wnioskiem prezydenta ws. Kodeksu karnego. - Sprawa jest procedowana, został już wyznaczony sędzia ...

kielce.tk | Bitcoin | Bank

Copyright © 2019. All Rights Reserved.